Fjarnámsframboð haust 17

Fjarnámsframboð haust 2017

Áfangalýsingar eru undir NÁMIÐ hér fyrir ofan til hægri.

Birt með fyrirvara um breytingar og athugið að undanfaraskilyrði þarf að uppfylla ef sótt er um skráningu í áfanga!

Skráningu á haustönn 2017 er lokið. Í sumar var tekið við umsóknum fyrir alla önnina og áföngum síðan raðað á spannir (fyrri og seinni) en miðað er við að hver fjarnemi taki einn til tvo áfanga á spönn. Opnað var aftur fyrir skráningu í áfanga seinni spannar í byrjun október (þar sem pláss leyfði) og var umsóknarfrestur til miðnættis fös. 13. okt. Alveg fullt er á spönninni.

Fyrri spönn lauk 13. okt. sl. Kennsla á seinni spönn hófst þann 18. okt. og lýkur með námsmatsdögum 7.-13. des. Próftafla hefur verið birt. Þeir sem vilja sækja um leyfi til að taka próf annars staðar en í ME þurfa að hafa samband við kennslustjóra fjarnáms á bmj@me.is í síðasta lagi fim. 30. nóv. nk.

Tekið verður við umsóknum fyrir vorönn 2018 í desember nk. Ekki er búið að raða áföngum á spannir á vorönn.

Skýringar:  f & s   = kennt á fyrri spönn og aftur á seinni spönn, þ.e. tvisvar á önninni
                    báðar = kennt yfir báðar spannir, þ.e. yfir alla önnina en ekki í spannarkerfinu

ME - Fjarnámsframboð haustönn 2017
Áfangi Samsvarar Spönn Braut Lýsing Undanfari
DANS1LM05 DAN103 f & s ALM Lesskilningur og málfræði í dönsku
DANS2MO05 DAN203 f & s ALM Málfræði og orðaforði í dönsku DANS1LM05
EÐLI2AV05 EÐL103 fyrri NÁT Aflfræði og varmafræði STÆR2AF05
EÐLI3NE05 EÐL403 seinni NÁT Nútímaeðlisfræði EÐLI2AV, EÐLI2RB
EFNA2LM05 EFN103 f & s NÁT 1. áf. Lotukerfið og mólhugtakið
EFNA3JA05 EFN303 seinni NÁT Ólífræn efnafræði - jafnvægi EFNA2GE05
ENSK1MR05 ENS102 fyrri FRA Lestur og málfræði í ensku - 1LM fyrri hluti
ENSK1LM05 ENS103 fyrri ALM Lestur og málfræði í ensku
ENSK2MO05 ENS203 f & s ALM Málfræði og orðaforði ENSK1LM05
ENSK2OB05 ENS303 f & s ALM Orðaforði og bókmenntir ENSK2MO05
ENSK3FH05 ENS403 f & s ALM Fagenska og hugtök ENSK2OB05
ENSK3RB05 ENS503 seinni ALÞ Ritun og bókmenntir ENSK3FH05
FÉLV1ÞF05 FÉL103 f & s ALM Þróun félagsvísinda
FÉLA2SS05 FÉL203 fyrri FÉL Sjónarmið og saga félagsfræðinnar FÉLV1ÞF06
FÉLA2HE05 seinni FÉL Heilsufélagsfræði FÉLV1ÞF05
FÉLA3ÞR05 FÉL313 fyrri FÉL Félagsfræði þróunarlanda FÉLA2SS06
HEIM2SI05 f & s ALM Heimspeki LÍFS1BS05
ÍSLE1RM05 ÍSL102 fyrri FRA Málfræði og bókmenntir, 1MB fyrri hluti
ÍSLE1MB05 ÍSL103 seinni ALM Málfræði og bókmenntir
ÍSLE2RR05 ÍSL203 f & s ALM Ritun og ritgerðasmíði ÍSLE1MB05
ÍSLE3LF05 ÍSL403 f & s ALM Lærdómsöld til fullveldis, bókmenntir ÍSLE2RR05
ÍSLE3FM05 ÍSL303  seinni ALM Fornöld og miðaldir, bókmenntir ÍSLE2RR05
ÍSLE3SK05 ÍSL613 báðar MB Skáldsögur ÍSLE2RR05
ÍÞRF2ÞJ05 ÍÞF102+111 seinni ÍÞRL Þjálfun barna og unglinga
JARÐ2JÍ05 JAR103 fyrri NÁT Jarðfræði Íslands
LÍFF2EL05 NÁT103 fyrri NÁT Eiginleikar lífvera
LÍFF2VF05 LÍF113 fyrri NÁT Vistfræði LÍFF2EL05
LÍFF3EF05 LÍF203 seinni NÁT Erfðafræði LÍFF2EL05
NÁTT1LE05 NÁT103 seinni ALM Kynning á líf- og efnafræði
NÁTT1JU05 NÁT113  seinni ALM Kynning á jarð- og umhverfisfræði
RANN3EM05 seinni FÉL Aðferðafræði - eigindlegar og megindlegar FÉLA2SS05
SAGA1MF05 SAG103 seinni ALM Mannkynssaga, fyrri hluti
SAGA2ÁN05 SAG203 f & s ALM Átjánda öld til nútímans SAGA1MF05
SAGA3AU05 SAG383 fyrri FÉL Saga Austurlands SAGA2ÁN05
SAGA2ÍÞ05 ÍÞF232 fyrri ÍÞRL Íþróttasaga ÍÞRF2ÞJ, SAGA1MF
SAGA3SL05 LIM203 ekki kennt LIS Samtímalistir í sögulegu samhengi SAGA2LI05
SÁLF2SS05 SÁL103 fyrri FÉL Almenn sálfræði - sjónarmið og saga FÉLV1ÞF05
SÁLF3AF05 SÁL303 seinni FÉL Afbrigðasálfræði SÁLF2SS05
SÁLF3LS05 SÁL213 fyrri FÉL Lífeðlis- og skynjunarsálfræði SÁLF2SS05
SPÆN1PL05 SPÆ103 fyrri ALM Spænska, 1. áfangi, persónan og lífið
SPÆN1DA05 SPÆ203 seinni ALM Spænska 2. áfangi, daglegar athafnir SPÆN1PL05
*SPÆN1FS05 SPÆ303 ekki kennt ALM Spænska 3. áfangi, ferðalög og saga SPÆN1DA05
*SPÆN2BK05 SPÆ503 ekki kennt  MB 5. áfangi, Bókmenntir og kvikmyndir SPÆN2MM05
STÆR1BT05 STÆ162 f & s FRA Bókstafareikningur og tölur
STÆR2LÆ05 STÆ263 seinni ALM Fjármál og tölfræði STÆR1BT05
STÆR3TÖ05 STÆ313 fyrri FÉL Tölfræði STÆR2LÆ/2AF 
STÆR1AR05 STÆ103 ekki kennt  NÁT Algebra og rúmfræði - náttúrufræðibraut
STÆR2AF05 STÆ203 fyrri NÁT Algebra, föll og mengi - náttúrufræðibraut STÆR1AR05
STÆR3DE05 STÆ403 fyrri NÁT Föll, markgildi, deildun og heildun STÆR2HV05
STÆR3HD05 STÆ503 seinni NÁT Heildun og deildarjöfnur STÆR3DE05
*STÆR3ÞR05 STÆ523 ekki kennt NÁT Þrívíð rúmfræði STÆR3DE05
UPPE2SS05 UPP103 seinni FÉL Uppeldisfræði - sjónarmið og saga FÉLV1ÞF05
UPPE2SU05 UPP203 seinni FÉL Skólastarf og uppeldi UPPE2SS05
ÞÝSK1PL05 ÞÝS103 fyrri ALM Þýska 1. áf. Persónan og lífið
ÞÝSK1DA05 ÞÝS203 fyrri ALM Þýska 2. áf. Daglegar athafnir ÞÝSK1PL05
ÞÝSK1VU05 ÞÝS303 seinni ALM Þýska 3. áf. Venjur og umhverfi ÞÝSK1DA05
*ÞÝSK2EA05 ÞÝS503  ekki kennt MB Þýska 5. áf.  ÞÝSK2FM05

*Ef næg þátttaka fæst

Uppfært 30.10.2017

Hafðu samband

v/Tjarnarbraut
700 Egilsstaðir
Netfang: skrifstofa@me.is
Sími: 471-2500
Kt. 610676-0579