Fjarnámsframboð haust 2019

Fjarnámsframboð haust 2019

Áfangalýsingar eru undir NÁMIÐ hér fyrir ofan til hægri.

Framboð haustannar 2019 birtist hér að neðan en með fyrirvara um breytingar og athugið að uppfylla þarf undanfaraskilyrði ef sótt er um skráningu í áfanga! Miðað er við að hver fjarnemi taki 1-2 áfanga á spönn.

Skráning á haustönn 2019 er hafin. Opnað hefur verið fyrir umsóknir í gegnum umsokn.inna.is. Umsóknarfrestur rennur út 20. ágúst en kennslan hefst þann 21. ágúst. Svarbréf með upplýsingum um aðgangsorð o.fl. verða send út um það leyti sem kennslan hefst ásamt greiðslukröfum í heimabanka.

Skipting á spannir er merkt með f = fyrri spönn, s = seinni spönn, f+s = bæði fyrri og seinni spönn og báðar = áfangi er kenndur yfir önn.

 

ME - Námsframboð Haustönn 2019
Áfangi (r) Samsvarar Spönn Braut Lýsing Undanfari
DANS1LM05    DAN103

f+s

ALM Lesskilningur og málfræði í dönsku
DANS2MO05 DAN203  f+s ALM Málfræði og orðaforði í dönsku DANS1LM05
EÐLI2AV05 EÐL103  s NÁT Aflfræði og varmafræði STÆR2HV05
EÐLI3NE05* EÐL403  f NÁT Nútímaeðlisfræði EÐLI2AV og RB
EFNA2LM05 EFN103  f NÁT 1. áf Lotukerfið og mólhugtakið
EFNA3JA05 EFN303  s NÁT Ólífræn efnafræði - jafnvægi EFNA2GE05
ENSK1LM05 ENS103  s ALM Lestur og málfræði í ensku
ENSK2MO05 ENS203  f+s ALM Málfræði og orðaforði ENSK1LM05
ENSK2OB05 ENS303  f ALM Orðaforði og bókmenntir ENSK2MO05
ENSK3FH05 ENS403  f+s ALM Fagenska og hugtök ENSK2OB05
ENSK3RB05 ENS503  s MB Ritun og bókmenntir ENSK3FH05
FÉLV1ÞF05 FÉL103  f+s ALM Þróun félagsvísinda
FÉLA2SS05 FÉL203 FÉL Sjónarmið og saga félagsfræðinnar FÉLV1ÞF06
FÉLA3ÞR05 FÉL313  f FÉL Félagsfræði þróunarlanda FÉLA2SS06
HEIM2SI05  f+s ALM Heimspeki LÍFS1BS05
ÍSLE1RM05* ÍSL102  f FRA Málfræði og bókmenntir, fyrri hluti
ÍSLE1MB05 ÍSL103  s ALM Málfræði og bókmenntir
ÍSLE2RR05 ÍSL203  f+s ALM Ritun og ritgerðasmíði ÍSLE1MB05
ÍSLE2NH05 ÍSL503  f ALM Nútímabókmenntir og hugtakabeiting ÍSLE2RR05
ÍSLE3LF05 ÍSL403  f+s ALM Lærdómsöld til fullveldis, bókmenntir ÍSLE2RR05
ÍSLE3FM05 ÍSL303  f ALM Fornöld og miðaldir, bókmenntir ÍSLE2RR05
ÍSLE3SK05 ÍSL613  Báðar MB Skáldsögur ÍSLE2RR05
ÍÞRF2ÞJ05 ÍÞF102+111  f ÍÞRL Þjálfun barna og unglinga
JARÐ2JÍ05 JAR103  f NÁT Jarðfræði Íslands
KYNJ2KK05  s FÉL Kynjafræði FÉLV1ÞF05
LÍFF2EL05 NÁT103  f NÁT Eiginleikar lífvera
LÍFF2VF05 LÍF113  s NÁT Vistfræði LÍFF2EL05
LÍFF3EF05 LÍF203  s NÁT Erfðafræði LÍFF2EL05
LOKA3VE03  f+s ALM Lokaverkefni útskriftarnemenda ME
NÁTT1LE05 NÁT 103  f ALM Kynning á líf- og efnafræði
NÁTT1JU05 NÁT 113   s ALM Kynning á jarð- og umhverfisfræði
RANN3EM05  f FÉL Aðferðafræði - eigindlegar og megindlegar FÉLA2SS05
SAGA1MF05 SAG103  f+s ALM Mannkynssaga, fyrri hluti
SAGA2ÁN05 SAG203  f+s ALM Átjánda öld til nútímans SAGA1MF05
SAGA2ÍÞ05  s ÍÞRL Íþróttasaga ÍÞRF2ÞJ05
SAGA2ML05 MYS203 LIS Menningar- og listasaga frá miðöldum
SAGA3ME05 SAG303  báðar FÉL Menningarsaga SAGA2ÁN05
SÁLF2SS05 SÁL103  f FÉL Almenn sálfræði - sjónarmið og saga FÉLV1ÞF05
SÁLF3AF05 SÁL303  s FÉL Afbrigðasálfræði SÁLF2SS05
SÁLF3LS05 SÁL213  f FÉL Lífeðlis- og skynjunarsálfræði SÁLF2SS05
SPÆN1PL05 SPÆ103  f ALM Spænska, 1. áfangi, persónan og lífið
SPÆN1DA05 SPÆ203  s ALM Spænska 2. áfangi, daglegar athafnir SPÆN1PL05
SPÆN1FS05 SPÆ303  s ALM Spænska 3. áfangi, ferðalög og saga SPÆN1DA05
STÆR1BT05 STÆ162  s FRA Bókstafareikningur og tölur
STÆR2LÆ05 STÆ263  f+s ALM Fjármál og tölfræði STÆR1BT05
STÆR2AF05 STÆ203  s NÁT Algebra, föll og mengi - náttúrufræðibraut STÆR1AR05
STÆR2HV05 STÆ303  f NÁT Hornaföll og vigrar STÆR2AF05
STÆR3TÖ05 STÆ313  f+s FÉL Tölfræði STÆR2LÆ/2AF 
STÆR3DE05 STÆ403  f NÁT Föll, markgildi, deildun og heildun STÆR2HV05
STÆR3ÞR05 STÆ523  báðar NÁT Þrívíð rúmfræði STÆR3DE05
UPPE2SS05 UPP103  f FÉL Uppeldisfræði - sjónarmið og saga
ÞÝSK1DA05 ÞÝS203  f ALM Þýska 2. áf. Daglegar athafnir ÞÝSK1PL05
ÞÝSK1PL05 ÞÝS103  f ALM Þýska 1. áf. Persónan og lífið
ÞÝSK1VU05 ÞÝS303  s ALM Þýska 3. áf. Venjur og umhverfi ÞÝSK1DA05

*með fyrirvara

Uppfært 15.05.2019

Hafðu samband

v/Tjarnarbraut
700 Egilsstaðir
Netfang: skrifstofa@me.is
Sími: 471-2500
Kt. 610676-0579