Lesblinda (dyslexía)

Lesblinda (dyslexía) er sértækur námsörðugleiki af taugalíffræðilegum uppruna. Lesblinda tengist einkum veikleikum í hljóðkerfisþætti tungumálsins, sem veldur erfiðleikum við umskráningu. Einkennin birtast í erfiðleikum með nákvæman, sjálfvirkan lestur og slakri færni í stafsetningu og umskráningu. Erfiðleikana má í flestum tilfellum rekja til vanda við úrvinnslu málhljóða sem er ekki í samræmi við aðra vitsmunalega hæfni einstaklingsins og koma fram þrátt fyrir vandaða lestrarkennslu. Lesblinda getur leitt til erfiðleika með lesskilning og ónógrar lestrarreynslu, sem aftur getur komið niður á þróun orðaforða og öflun þekkingar í gegnum lestur (lesvefurinn.hi.is).


Gagnlegir vefir um orsakir, einkenni og afleiðinga náðargáfunnar lesblindu ásamt því hvernig má vinna með hana.

Efni frá Nemendaþjónustu ME

Hafðu samband

v/Tjarnarbraut
700 Egilsstaðir
Netfang: skrifstofa@me.is
Sími: 471-2500
Kt. 610676-0579