18-22.feb.

 • Mánudagur 18.febrúar:Fylltar fiskibollur, hrísgrjón og salat.  Vegan: Falafel
 • Þriðjudagur 19.febrúar: Grænmetisbuff, köld sósa og brauð. Vegan: Grænmetisbuff.
 • Miðvikudagur 20.febrúar: Súpa, brauð og afgangar.  Vegan: Afgangar
 • Fimmtudagur 21.febrúar: Tortilla hlaðborð.  Vegan: Hakk + tortillahlaðborð
 • Föstudagur 22.febrúar: Kjúklingur og franskar.  Ís.  Vegan: Hnetusteik.

25.feb-1.mars.

 • Mánudagur 25.febrúar: Indverskur kjæúklingur, hrísgrjón og nanbrauð.  Vegan: Indverskur veganréttur.
 • Þriðjudagur 26.febrúar: Ofnbakaður fiskur, kartöflur og salat. Vegan: Svartbaunabuff.
 • Miðvikudagur 27.febrúar: Sætkartöflusúpa brauð og afgangar. Vegan: Sætkartöflusúpa.
 • Fimmtudagur 28.febrúar: Kjötfars, soðið hvítkál, kartöflur og salat.  Vegan: Kjúklingur.
 • Föstudagur 1.mars: Kjúklingur í rjómaostasósu, sætar kart. salat. Marengs.  Vegan: Baunapottréttur.

 

 

 

 

 

 

Verklagsreglur varðandi umsóknir nemenda um undanþágur frá áföngum til stúdentsprófs á grundvelli greininga um einhverskonar námserfiðleika eða hindranir í námi.

Nemandi sækir um undanþágu frá áföngum til stúdentsprófs með því að leita til Nemendaþjónustu ME.

Til þess að undanþágubeiðni sé tekin fyrir þarf eftirfarandi að vera til staðar og sannreynt:

 1. Greining frá viðurkenndum fagaðila, t.d. á grunni LOGOS, Talnalykils og WISC.
 2. Mat á hvernig gekk í grunnskóla, árangur í viðkomandi fagi, ástundun, mætingar. Gekk fagið brösuglega og er sýnt að námserfiðleikar og/eða hindranir í námi hafi haft áhrif þrátt fyrir samviskusemi í mætingu og ástundun?
 3. Nemandi þarf að reyna a.m.k. einu sinni við áfangann/fagið sem um ræðir og sýna fram á mætingu í samræmi við mætingarskyldu, og samviskusemi í ástundun og námi.
 4. Notar nemendinn hjálpartæki sem hann á rétt á, vegna námserfiðleika til að auðvelda sér námið? Má þar nefna hljóðbækur, skyggðar glærur og önnur úrræði.

Skólameistari tekur ákvörðun um afgreiðslu undanþágu og byggir hún á fyrrgreindum þáttum.

Í stað þeirra eininga sem nemandi fær undanþágu frá lýkur hann jafn mörgum einingum í öðrum fögum. Æskilegt er að þær séu valdar í samráði við námsráðgjafa.

Aðrar ástæður sem geta réttlætt undanþágu frá áföngum til stúdentsprófs:

Ef nemandi er með undanþágu frá viðkomandi fagi úr grunnskóla þá heldur sú undanþága einnig í framhaldskóla.

Ef nemandi hefur búið erlendis, utan Norðurlanda og hefur þar af leiðandi ekki grunn í dönsku eða öðru Norðurlandamáli þá getur viðkomandi sótt um undanþágu frá dönsku og tekið annað tungumál (sem kennt er frá grunni innan framhaldsskólans) s.s. spænsku, þýskuí staðinn.

Nemandi sem búið hefur erlendis eða er af erlendum uppruna á þess kost að taka stöðupróf í viðkomandi tungumáli og fá þannig undanþágu frá annaðhvort dönsku eða þriðja tungumáli.

Síðast uppfært 21.11.2017

Hlutverk starfsfólks Nemendaþjónustu ME er að standa vörð um velferð allra nemenda innan skólans og vinna með hagsmuni þeirra og styrkleika að leiðarljósi. Starfsfólk Nemendaþjónustu ME eru trúnaðar- og talsmenn nemenda og eru bundnir þagnarskyldu.
Nemendur ættu því að vera ófeimnir við að líta við hjá Nemendaþjónustu ME bæði til að ræða um stórt og smátt.
Nemendaþjónusta ME er staðsett fremst á starfsmannaganginum í kennsluhúsi skólans til móts við afgreiðsluna.

Í Nemendaþjónustu ME starfa:
Arnar Sigbjörnsson áfangastjóri, arnarsig@me.is. Viðvera alla daga 9-16.

Hildur Bergsdóttir, félagsráðgjafi, hildur@me.is. Viðvera alla daga kl.9-15, nema á miðvikudögum frá kl 13-15. 

Nanna Halldóra Imsland, náms og starfsráðgjafi, nanna@me.is Viðvera alla virka daga frá 8:30-14:30

Katrín María Magnúsdóttir, náms- og starfsráðgjafi, katrin@me.is. .

Nemendaþjónusta ME er opin öllum nemendum og foreldrum þeirra og hægt að panta tíma með því að senda tölvupóst á netföngin hér að ofan eða líta við.

Áfangastjóri:
• Innritanir: Tekur þátt í innritun nemenda ásamt skólameistara
• Mat á námi: Sér um að meta nám frá öðrum skólum
• Ráðgjöf: Um námsferilinn og uppbyggingu hans
• Aðstoð: Við val á brautum og áföngum
• Miðlun upplýsinga: Til kennara og annara starfsmanna
• Allra handa töflugerð, s.s. Gerð stundaskrár
• Skipuleggur námsframboð skólans
• Mætingar: Heldur utan um mætingar, fjarvistir og leyfi nemenda.
• Eftirfylgni: Með námsgengi
• Þátttaka í teymisvinnu Nemendaþjónustu ME:Tilvísun og samstarf við sérfræðinga innan sem utan skólans í samráði við nemendaþjónustuna.

Félagsráðgjafi:
Félagsráðgjafi sinnir margvíslegum störfum í þágu nemenda s.s.:
• Persónuleg ráðgjöf: Ráðgjöf við nemendur sem eiga í félagslegum-, námslegum og/eða tilfinningalegum vanda til dæmis vegna eineltis, samskiptavanda, hegðunarvanda, kvíða, feimni, brotinnar sjálfsmyndar, ofbeldis og fátæktar. Vinnur markvisst og á lausnamiðaðan hátt með styrkleika nemenda.
• Skólaráðgjöf: Ráðgjöf við nemendur sem eiga í námstengdum vanda, til dæmis vegna mætinga, eru í brottfallsáhættu, eða glíma við sértæka námserfiðleika. Tekur við og vinnur úr umsóknum um sérúrræði í prófum.
• Forvarnir: Félagsráðgjafar leggja, í samráði við skólastjórnendur, áherslur varðandi forvarnir hverju sinni og taka þátt í mótun forvarnaáætlana.
• Þverfagleg samvinna: Samvinna við aðila innan skóla og utan sem tengdir eru málefnum einstakra nemenda og/eða nemendahópa.
• Mótun og þróun úrræða: Félagsráðgjafar meta þörf fyrir úrræði, mótun og þróun þeirra úrræða sem beitt er hverju sinni og árangur.
• Ráðgjöf við skólastjórnendur og kennara: Ráðgjöf vegna einstakra nemenda og nemendahópa, um samsetningu nemendahópa innan skólans, skólabrag og handleiðslu einstakra starfsmanna.
• Foreldraráðgjöf: Ráðgjöf við foreldra sem þurfa uppeldisráðgjöf eða aðra ráðgjöf sem tengist hagsmunum og líðan nemenda.
• Þátttaka í ráðum og stýrihópum: Félagsráðgjafar í skólum taka þátt í eða leiða starf ýmissa ráða og stýrihópa sem tengjast skólastarfinu.

Náms- og starfsráðgjafi:
Náms- og starfsráðgjafi sinnir m.a. eftirfarandi verkefnum í þágu nemenda:
• Áhugasvið og færni: Aðstoð við nemendur að gera sér grein fyrir eigin áhugasviðum, styrkleikum, gildismati og færni.
• Ráðgjöf, leiðsögn og fræðsla: Í formi námskeiða, hóp- eða einstaklingsráðgjafar, um vinnubrögð í námi: námstækni, tímastjórnun og frestun, markmiðssetningu, áætlanagerð, undirbúning fyrir próf o.fl.
• Námsáætlanagerð: Ráðgjöf og aðstoð við áfangval og gerð námsáætlana.
• Stuðningur og leiðbeiningar vegna hindrana í námi: Vegna ýmiskonar námsörðugleika, s.s. lestar- og stærðfræði örðugleika, fötlunar og fleira.
• Eftirfylgni með námsgengi: Nemenda sem til hans leita eða til hans er vísað og gera tillögur til úrbóta gerist þess þörf.
• Ráðgjöf og fræðsla við náms- og starfsval: Miðlun upplýsinga um möguleika og framboð á námi og störfum.
• Aðstoð og ráðgjöf vegna náms- og/eða atvinnuumsókna: Auk gerða ferilskráar- og færnimöppugerðar (portfolio) og almenns undirbúnings fyrir atvinnu- og/eða inntökuviðtöl o.fl.
• Þátttaka í teymisvinnu Nemendaþjónustu ME:Tilvísun og samstarf við sérfræðinga innan sem utan skólans í samráði við nemendaþjónustuna.
• Skipuleggja náms- og skólakynningar: Bæði fyrir nemendur grunnskóla sem og háskólakynningar fyrir nemendur ME.


Hér á undirsíðu Nemendaþjónustu ME verður með tímanum hægt að finna ýmis konar fræðsluefni í tengslum við tímastjórnun, námstækni, sértæka námsörðugleika, ADHD, kvíða og svefnvenjur sem og ýmislegt fleira fróðlegt.

Nemendaþjónusta ME

1. gr.
Hlutverk og markmið Nemendaþjónustu
Hlutverk Nemendaþjónustu ME er að leitast við að veita nemendum skólans fjölbreytta þjónustu við hæfi hvers og eins. Markmið með þjónustunni er að vinna að velferð og heill nemenda skólans og að tryggja jöfn tækifæri til náms sbr. skólanámskrá. Nemendaþjónustan sér um að veita samræmda þjónustu þar sem unnið er út frá heildarsýn í málefnum nemenda.

2. gr.
Áherslur í starfi Nemendaþjónustu ME
Nemendaþjónustan vinnur að fjölþættum verkefnum en aðaláherslur í starfi liggja á eftirfarandi sviðum: 
- Að viðhalda öflugu umsjónarkerfi og persónulegum tengslum á milli nemenda og kennara.
- Að markviss kennsla fari fram í námstækni þar sem nemendur eru hvattir til að temja sér árangursríkt vinnulag og að taka ábyrgð á eigin námi. 
- Að veita nemendum námslegan og persónulegan stuðning og byggja upp seiglu til að auka líkur á að allir nái að hámarka árangur sinn í námi.
- Að aðstoða nemendur við að öðlast þá sjálfsþekkingu sem nauðsynleg er til að átta sig á hvar náms- og starfsáhugi þeirra liggur.
- Að aðstoða nemendur við að þekkja styrkleika sína, tileinka sér heilsusamlegan lífsstíl og líferni með markvissum forvarnaraðgerðum.
- Að vinna að þróunarverkefnum og stefnumörkum og leita leiða til að koma sem best til móts við nemendur.

3. gr.
Þjónusta við nemendur
Nemendaþjónustan vinnur að því að meta persónuleg, félagsleg og heilsufarsleg vandamál nemenda og veitir viðeigandi úrræði sem geta falist í fræðslu, stuðningi, faglegri ráðgjöf eða tilvísun til sérfræðinga utan skólans. Sértæk úrræði eru veitt nemendum með námsörðugleika, athyglisbrest með eða án ofvirkni (AD(H)D), sálfélagslega erfiðleika, fatlanir, langvarandi og tímabundin veikindi.

Umsjóna- og fagkennarar er mikilvægur tengiliður á milli nemenda og nemendaþjónustu. Kennarar geta vísað málefnum nemanda til nemendaþjónustu með því að ræða við starfsmenn eða skila inn tilvísunareyðublaði. Einnig geta nemendur leitað beint til nemendaþjónustu.

3.1 Almenn úrræði
Eftirfarandi úrræði eru hluti af þeirri þjónustu sem nemendaþjónustan veitir og standa öllum nemendum til boða. Á heimasíðu ME má finna ítarlegri upplýsingar um starfsmenn nemendaþjónustu og gagnlegt efni um ýmislegt sem snýr að náminu.

a) Náms- og starfsráðgjöf. Náms- og starfsráðgjafi sinnir persónulegri ráðgjöf og stuðningi í tengslum við nám, námsval og störf. 
b) Félagsráðgjöf. Skólafélagsráðgjafi sinnir persónulegri ráðgjöf vegna tilfinningalegra og félagslegra vandamála í samstarfi við foreldra, fagaðila og stofnanir eftir þörfum og þá í samráði við nemendur. 
c) Forvarnaviðtöl. Nemendaþjónustan hefur það hlutverk að upplýsa nemendur um hollt líferni og heilbrigðan lífsstíl og aðstoða nemendur við að breyta lífsstíl sínum til batnaðar. 
d) Námskeið. Til að mynda í námstækni, sjálfstyrkingu, lestrartækni, prófundirbúningi og í aðferðum úr hugrænni atferlismeðferð.
e) Tilvísanir til annarra fagaðila í samvinnu við nemanda og foreldra.

3.2 Sértæk úrræði
Nemandi sem telur sig þurfa á sértækum úrræðum að halda vegna erfiðleika sem hamla námsgengi hans, upplýsir nemendaþjónustuna um sín vandkvæði og þegar þess er þörf, skilar staðfestingu á greiningu. Nemendaþjónustan metur þörf nemandans fyrir sértæk úrræði vegna hamlana í námi með hliðsjón af reglugerð um nemendur með sérþarfir í framhaldsskólum nr. 230/2012. Upplýsingum um viðeigandi úrræði er því næst komið til kennara.

Sértæk úrræði í prófum, verkefnavinnu og kennslustundum:
- Upplestur á prófum, ritari í prófum eða leyfi til að taka munnleg próf (á við um próf sem vega meira en 10% af lokaeinkunn).
- Tölvunotkun, talgervlar til lestraraðstoðar og notkun diktafóna.
- Litaður pappír og stærra letur.
- Próftaka í fámenni eða einmenni.
- Leyfi til að hafa tónlist í eyrum.
- Annað sem getur gagnast nemandanum.

3.2.1 Lestrar-, skriftar- og stærðfræðierfiðleikar
Eftirfarandi úrræði geta staðið nemanda með lestrar-, skriftar- og stærðfræðierfiðleika til boða:
a) Fræðsla um hvernig lestrar-, skriftar- og stærðfræðierfiðleikar hafa áhrif á nám og leiðir til að takast á við vandann. 
b) Stuðningsviðtöl, þar sem meðal annars er farið yfir námslega stöðu þar sem stuðst er við upplýsingar frá fagkennurum.
c) Samstarf við foreldra og kennara.
d) Sértæk úrræði í prófum. Sjá lista að ofan yfir sértæk úrræði. Nemandi sem hefur farið í gegnum Davis leiðréttingu er auk þess heimilt að nota hjálpargögn Davis aðferðarinnar. 
e) Tilvísun í frekari greiningu.

3.2.2 Athyglisbrestur með eða án ofvirkni (AD(H)D)
Eftirfarandi úrræði geta staðið nemanda með AD(H)D til boða:
a) Fræðsla um hvernig AD(H)D hefur áhrif á nám og leiðir til að takast á við vandann.
b) Stuðningsviðtöl þar sem farið er yfir námslega stöðu og stuðst við upplýsingar frá fagkennurum.
c) Samstarf við foreldra og kennara. 
d) Sértæk úrræði í prófum. Sjá lista að ofan yfir sértæk úrræði. 
e) Samstarf við félagsþjónustu sveitarfélaga.
f) Tilvísun í frekari greiningu.

3.2.3 Sálfélagslegir erfiðleikar 
Eftirfarandi úrræði geta staðið nemanda með sálfélagslega erfiðleika til boða:
a) Fræðsla og ráðgjöf í formi viðtala og námskeiða svo sem vegna kvíða, depurðar, slakrar sjálfsmyndar og fleira. 
b) Samstarf við foreldra og kennara. 
c) Sértæk úrræði í prófum. Sjá lista að ofan yfir sértæk úrræði.
d) Samstarf við félagsþjónustu sveitarfélaga.
e) Veikindadagbók.
f) Tilvísun til fagaðila.

3.2.4 Nemandi með fötlun
Eftirfarandi úrræði geta staðið nemanda með fötlun til boða:
a) Undirbúningur fyrir komu nemandans í skólann í samstarfi við foreldra og stofnanir sem hafa komið að málum hans.
b) Einstaklingsnámskrá og einstaklingsbundin stundaskrá.
c) Samstarf við foreldra, félagsþjónustu og aðra aðila er koma að málefnum nemandans.
d) Regluleg stuðningsviðtöl.
e) Sérkennsla.

3.2.5 Heilsufarslegur vandi
Eftirfarandi úrræði geta staðið nemanda með heilsufarslegan vanda til boða:
a) Persónuleg ráðgjöf og stuðningsviðtöl.
b) Samstarf við foreldra og kennara.
c) Sértæk úrræði í prófum.
d) Veikindadagbók.
e) Tilvísun til fagaðila.

4. gr.
Starfsmenn Nemendaþjónustu ME
Hildur Bergsdóttir, félagsráðgjafi
Nanna Halldóra Imsland, náms- og starfsráðgjafi.
Katrín María Magnúsdóttir, náms og starfsráðgjafi.
Arnar Sigurbjörnsson, áfangastjóri.

5. gr
Mat
Þjónusta og úrræði á vegum Nemendaþjónustunnar eru metin reglulega af starfsmönnum og ráðþegum. Starfsmenn nemendaþjónustunnar vinna einnig jafnharðan að þróunarvinnu og stefnumörkun þjónustunnar.

6. gr.
Varðveisla og meðferð trúnaðargagna
Nemendaþjónustan hefur umsjón með varðveislu og meðferð trúnaðargagna um nemendur. Nemendaþjónustan sér um að miðla nauðsynlegum upplýsingum til starfsmanna ME og fagaðila annarra stofnanna sem koma að framkvæmd úrræða í þágu nemenda. Meðferð persónuupplýsinga skal vera í samræmi við lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000.

7. gr.
Málsmeðferð
Sætti nemandi sig ekki við meðferð sinna mála er honum heimilt að skjóta máli sínu til skólaráðs.

8. gr.
Önnur verkefni Nemendaþjónustu
Umsjónarkerfi ME er í höndum nemendaþjónustunnar. Nemendaþjónustan á fulltrúa í áfallaráði ME, í framkvæmdanefnd um heilsueflandi framhaldsskóla og í forvarnarteymi um málefni ungmenna á Fljótsdalshéraði. Nemendaþjónustan sér jafnframt um eineltismál í samræmi við eineltisáætlun skólans. Starfsmenn Nemendaþjónustu hafa einnig umsjón með Mentor verkefninu Vináttu.


Endurskoðað í ágúst 2016.

Menntaskólinn á Egilsstöðum hefur síðastliðin 2 ár tekið flokkunarmál og umhverfismálin almennt til gagngerðar endurskoðunar. Umhverfisstefna skólans var endurnýjuð og gerð áætlun til 3 ára, bæði hvað varðar umhverfismálin í skólanum og fræðslu til nemenda og starfsmanna. 

Eitt af stóru verkefnunum er flokkun í skólanum og á heimavist skólans. Nemendur í umvherfisnefnd tóku að sér á vormánuðum 2016 að vera með kynningu á sal skólans um umhverfismál og flokkun. Í kjölfarið hófst innleiðing á flokkun á herbergjum heimavistar ME. ME er einn af fystu skólunum á landinu sem tekur skrefið að flokka inni á heimavistarherbergjunum. Öllum nemendum á heimavistinni var boðið í haust að hafa flokkunartunnu inni á herbergi og var uþb helmingur nemenda sem þáði það. Á næstu misserum er svo stefnt að því að fjölga herbergjum með flokkunartunnur jafnt og þétt þannig á endanum séu öll herbergi ME með flokkunartunnur og nemendur virkir þátttakendur í að minnka almennt sorp sem fer frá stofnuninni.

ME hefur um nokkurra ára skeið skilað inn grænu bókhaldi og strax eftir fyrsta árið með aukinni áherslu á flokkun mátti sjá verulega minnkun á almennu sorpi sem fór frá stofnuninni.

Hafðu samband

v/Tjarnarbraut
700 Egilsstaðir
Netfang: skrifstofa@me.is
Sími: 471-2500
Kt. 610676-0579