Námið

EFN 303


Undanfari: EFN 203

Almenn efnafræði. Sjálfgeng efnahvörf, fríorka og óreiða. Hraði og hvarfgangur efnahvarfa. Efnajafnvægi og ójafnvægi. Regla Le Chateliers. Oxun og afoxun, stilling redox efnajafna. Rafefnafræði: íspenna, rafhlöður, jafna Nernst og spennuröð málma. Sýrur og basar, kenning Brönsteds, pH. Veikar sýrur og veikir basar, sýrufastinn Ka, basafastinn Kb. Jafnakerfi, Henderson-Hasselbalch jafnan. Títrun.

EFN 203

Undanfari: EFN 103

Almenn efnafræði. Efnismagn, massi og mól­massi. Lausnir, leysni efna, mólstyrkur, þynningar lausna. Títrun. Eiginleikar loft­tegunda, gasjafnan, hlutþrýstingur, mettunar­þrýst­ingur. Gerðir efna­hvarfa. Massahlutföll í efnahvörfum. Orka og efna­hvörf, eðlisvarmi, varmamagn, varmamælar, brennslu­­varmi, hvarfavarmi, lögmál Hess.

EFN 103


Undanfari: NÁT 123

Almenn efnafræði, efnisheimurinn. Frumatriði efnafræðinnar kynnt. Sérstök áhersla verður lögð á byggingu atóma og uppbyggingu lotukerfisins. Atómmassi, sameindamassi. Mól, mólmassi, mólstyrkur. Efnatengi, efnahvörf, ástandsbreyt­ingar og kjarnahvörf. Einnig verður fjallað um efnafræði málma, kolefnis og annarra málm­leysingja. Efnafræði hversdagslífsins tengd við hina fræðilegu hlið efnafræðinnar.

 

EFN 313

Undanfari: EFN 203

Lífræn efnafræði. Þessum áfanga er ætlað að veita nemandanum aukna innsýn í lífræna efnafræði. Fjallað er um efnatengi og byggingu lífrænna efna og helstu efnahvörf þeirra. Eftirfarandi efnaflokkar eru kynntir ásamt reglum (IUPAC) um nafngift: alkanar, alkenar, alkínar, lífræn halógensambönd, hringsambönd, bensen og bensenafleiður, alkóhól, eterar, aldehýð, ketónar, amín og loks lífrænar sýrur og afleiður þeirra. Farið er ítarlega í eftirfarandi hvarfgerðir ásamt hvarfgöngum þeirra: kjarnsækin skiptihvörf (SN1 og SN2), rafsækin skiptihvörf bensens, fráhvörf (E1 og E2), viðbótarhvörf, oxun og afoxun lífrænna efna. Einnig er fjallað lauslega um efnahvörf róttæklinga og fjölliðun.

Hafðu samband

v/Tjarnarbraut
700 Egilsstaðir
Netfang: skrifstofa@me.is
Sími: 471-2500
Kt. 610676-0579