Námsbrautir frá 2014

Alþjóðabraut býr nemendur undir ýmis störf heima fyrir og á erlendum vettvangi svo sem í störfum við alþjóðleg fyrirtæki, fréttamennsku, og önnur störf við fjölmiðla, utanríkisþjónustu, ásamt störfum tengdum leiðsögn og ferðaþjónustu. Í flestum störfum er nú krafist góðrar þekkingar á íslensku, ensku og fleiri tungumálum.
Tungumálanám er undirstaða fyrir allt háskólanám hérlendis og erlendis. Flestar kennslubækur á háskólastigi eru á ensku eða öðrum erlendum tungumálum. Nám á brautinni er 206 einingar. Hér má sjá inntökuskilyrði á brautir skólans.

Málabraut - Hagnýt málalína

Markmið hagnýtrar málalínu er að dýpka þekkingu á erlendum málum og íslensku meðal annars hvað varðar bókmenntir og málnotkun. Að námi loknu eiga nemendur að hafa öðlast leikni í að tjá sig jafnt á töluðu sem rituðu máli. Þessir þættir nýtast vel til áframhaldandi náms svo sem í tungumálum, fjölmiðlafræði, ritstjórn, kennaranámi, sviðslistum, kvikmyndafræði, bókmenntafræði og þýðingarfræði.
Kjarni 101 eining:      1. þrep 48 einingar, 2. þrep 35 einingar, 3. þrep 18 einingar
Ein.
Íslenska 2RR5
2NH5 3LF5 3FM5   20
Enska 2MO5 2OB5 3FH5     15
Danska 2MO5         5
Þýska/Spænska 1PL5/1PL5       1DA5/1DA5       1VU5/1FS5  15 
Félagsvísindi 1ÞF5        
Saga 1MF5  2ÁN5        10 
Lífsleikni 1BE5 1BS5       10 
Heimspeki 2SI5        
Listir á líðandi stundu 1LS5        
Lokaverkefni 3VE3        
Íþróttir 1UÞ1 1SL1  1SS1  1LH1  +4 e 8
            101 
Brautarkjarni 40 einingar:      1. þrep 10 einingar, 2. þrep 15 einingar, 3. þrep 15 einingar  
Stærðfræði 2AF5/2LÆ5       5
Danska 3MB5         5
Enska 3RB5
        5
Þýska/Spænska 2FM5/2MM5     2AM5/2BK5 10
Erlend samskipti 3ES5         5
Náttúrufræði 1LE5 1JU5       10
            40 
Hagnýt málalína 35 einingar:      2. þrep 5-25 einingar, 3. þrep 5-25 einingar, 4. þrep 5 einingar  
Íslenska 3XX5         5
Enska 4UH5         5
3. mál 2XX5         5
Valpottur 20 einingar úr valpotti línunnar 20
            35
Frjálst val  30 einingar, passa þarf upp á rétta þrepaskiptingu samkvæmt aðalnámskrá 30
   
  Samanlagt 206 ein:    a.m.k. 58 á 1. þrepi, a.mk. 68 á 2. þrepi og a.m.k. 38 á 3. þrepi, a.m.k. 5 á 4. þrepi.      

Málabraut - Íþróttalína

Íþróttalína undirbýr nemendur fyrir nám og störf innan frístundageirans og þjálfun íþróttagreina. Línan er góður undirbúningur fyrir frekara nám á háskólastigi í íþrótta- og heilsufræðum, s.s. sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun, nuddfræðum, næringar- og læknisfræði.
Kjarni 101 eining:      1. þrep 48 einingar, 2. þrep 35 einingar, 3. þrep 18 einingar
Ein.
Íslenska 2RR5
2NH5 3LF5 3FM5   20
Enska 2MO5 2OB5 3FH5     15
Danska 2MO5         5
Þýska/Spænska 1PL5/1PL5       1DA5/1DA5       1VU5/1FS5  15 
Félagsvísindi 1ÞF5        
Saga 1MF5  2ÁN5        10 
Lífsleikni 1BE5 1BS5       10 
Heimspeki 2SI5        
Listir á líðandi stundu 1LS5        
Lokaverkefni 3VE3        
Íþróttir 1UÞ1 1SL1  1SS1  1LH1  +4 e 8
            101 
Brautarkjarni 40 einingar:      1. þrep 10 einingar, 2. þrep 15 einingar, 3. þrep 15 einingar  
Stærðfræði 2AF5/2LÆ5       5
Danska 3MB5         5
Enska 3RB5
        5
Þýska/Spænska 2FM5/2MM5     2AM5/2BK5 10
Erlend samskipti 3ES5         5
Náttúrufræði 1LE5 1JU5       10
            40 
Íþróttalína 38 einingar:      1. þrep 1 eining, 2. þrep 19-24 einingar, 3. þrep 13-18 einingar  
Íþróttafræði 2ÞJ5         5
Nemandi velur
fjóra af þessum
fimm áföngum:
Næringarfr.
Líffræði
Saga
Sálfræði
2ON5
3LÞ5
2ÍÞ5
2ÍÞ5
 
3VB5


  20 
Skyndihjálp 1SE1         1
Íþróttagreinar á 2. þrepi 4 einingar, nemandi velur a.m.k. fjóra íþróttagreinaáfanga á 2. þrepi 4
Íþróttagreinar á 3. þrepi 3BL2 3HA2 3KN2 3KÖ2   8
Velja má starfsnám í íþróttum í stað íþróttagreina á 3. þrepi. Áfangar í boði: ÍÞST3AÐ2 og ÍÞST3AÐ3  
            38
Frjálst val  27 einingar, passa þarf upp á rétta þrepaskiptingu samkvæmt aðalnámskrá  27
   
  Samanlagt 206 ein:      a.m.k. 59 á 1. þrepi, a.mk. 69 á 2. þrepi og a.m.k. 46 á 3. þrepi.      

Málabraut - Opin lína

Opin lína er fyrir nemendur með skýr markmið. Nemendur ljúka kjarna og brautarkjarna en að öðru leiti raða þeir náminu saman sjálfir í samráði við námsráðgjafa. Línuna þarf að fá samþykkta hjá skólameistara eða áfangastjóra. Helstu skilyrði eru þau að þrepskiptingu stúdentsprófa sé fullnægt samkvæmt aðalnámskrá og að samanlagður fjöldi eininga sé að lágmarki 206.
Kjarni 101 eining:      1. þrep 48 einingar, 2. þrep 35 einingar, 3. þrep 18 einingar
Ein.
Íslenska 2RR5
2NH5 3LF5 3FM5   20
Enska 2MO5 2OB5 3FH5     15
Danska 2MO5         5
Þýska/Spænska 1PL5/1PL5       1DA5/1DA5       1VU5/1FS5  15 
Félagsvísindi 1ÞF5        
Saga 1MF5  2ÁN5        10 
Lífsleikni 1BE5 1BS5       10 
Heimspeki 2SI5        
Listir á líðandi stundu 1LS5        
Lokaverkefni 3VE3        
Íþróttir 1UÞ1 1SL1  1SS1  1LH1  +4 e 8
            101
Brautarkjarni 40 einingar:      1. þrep 10 einingar, 2. þrep 15 einingar, 3. þrep 15 einingar  
Stærðfræði 2AF5/2LÆ5       5
Danska 3MB5         5
Enska 3RB5
        5
Þýska/Spænska 2FM5/2MM5     2AM5/2BK5 10
Erlend samskipti 3ES5         5
Náttúrufræði 1LE5 1JU5       10
            40
Opin lína og val:           65
             
  Samanlagt 206 ein:      a.m.k. 58 á 1. þrepi, a.m.k. 68 á 2. þrepi og a.m.k. 35 á 3. þrepi.

Hafðu samband

v/Tjarnarbraut
700 Egilsstaðir
Netfang: skrifstofa@me.is
Sími: 471-2500
Kt. 610676-0579