Boðleiðir ábendinga og athugasemda

Boðleiðir ábendinga og athugasemda

Nemendur

Ef nemandi treystir sér ekki til að ræða við kennara sinn um mál sem varða nám hjá viðkomandi kennara eða telur sig ekki fá viðeigandi úrlausn eftir að hafa rætt við kennarann getur hann snúið sér til umsjónarkennara eða starfsmanna NÞME.

Ábendingar vegna tilhögunar kennslu, efnisyfirferðar, námsmats, ósanngjarnra prófa eða að kennsluáætlun er ekki fylgt berist beint til skólameistara. Sama á við aðrar ábendingar/kvartanir vegna kennara/starfsmanna svo sem vegna framkomu þeirra.

Ferli ábendinga frá sjónarhóli nemenda
Ábendingar vegna
- kennara eða stjórnenda: Skólameistari, NÞME
- prófa og próftöflu: Áfangastjóri, kennslustjóri fjarnáms
- prófa og endurmats: Skólameistari, áfangastjóri
- annarra starfsmanna en kennara: Skólameistari, NÞME
- annarra nemenda: NÞME, fulltrúar í eineltisteymi
- tækja og búnaðar: Umsjónarmaður tölvumála, skrifstofustjóri
- aðstöðu: Skólameistari, umsjónarmaður fasteigna
- skólagjalda: Fjármálstjóri, skólameistari
- viðveruskráningar (í INNU): Viðkomandi kennari, áfangastjóri
- skólareglna (t.d. skólasóknarreglna): Áfangastjóri, skólameistari, NÞME
- heimavistarmála: Skólameistari, húsfreyja heimavistar, NÞME
- mötuneytis ME: Skólameistari, formaður heimavistarráðs, matráður, gjaldkeri
- skólameistara: Fulltrúar nemenda í skólaráði og/eða skólanefnd
- eineltis: Fulltrúar í eineltisteymi, umsjónarkennarar, starfsmenn NÞME.


Ferli ábendinga frá sjónarhóli foreldra/forráðamanna
Ábendingar vegna
- kennara eða stjórnenda: Skólameistari 
- prófa og próftöflu: Áfangastjóri, kennslustjóri fjarnáms
- pófa og endurmats: Skólameistari
- annarra starfsmanna en kennara: Skólameistari 
- annarra nemenda: NÞME, fulltrúar í eineltisteymi
- tækja og búnaðar: Umsjónarmaður tölvumála, skrifstofustjóri
- aðstöðu: Skólameistari, umsjónarmaður fasteigna
- viðveruskráningar (í INNU): Umsjónarkennari, viðkomandi kennari, áfangastjóri
- skólareglna (t.d. skólasóknarreglna): Áfangastjóri, skólameistari, NÞME
- heimavistarmála: Skólameistari, húsfreyja heimavistar
- mötuneytis: Skólameistari, forstöðumaður mötuneytis (vegna matseldar), gjaldkeri (vegna gjalda)
- skólameistara: Mennta- og menningarmálaráðuneyti
- eineltis: Fulltrúar í eineltisteymi, umsjónarkennarar, starfsmenn NÞME.


Ferli ábendinga frá sjónarhóli kennara/starfsmanna
Ábendingar vegna
- prófa og próftöflu: Áfangastjóri 
- stundatöflu: Áfangastjóri
- nemenda – agamál: Skólameistari, kennslustjórar starfs- og framhsk.br.
- nemenda – mætingar/ástundun: Áfangastjóri, NÞME
- nemenda – verkefnaskil/námsárangur/námsörðugleikar: NÞME
- nemenda – barnaverndarmál: NÞME
- annarra starfsmanna: Skólameistari
- stjórnenda: Trúnaðarmenn
- vinnuaðstöðu: Skólameistari, umsjónarmaður húsa
- eineltis: Fulltrúar í eineltisteymi, umsjónarkennarar, starfsmenn NÞME
- tækja og búnaðar: Kerfisstjóri (tölvur, prentarar, skjávarpar, myndavélar, hljómtæki, sjónvörp), kennslustjóri fjarnáms (fjarfundabúnaður).

Hafðu samband

v/Tjarnarbraut
700 Egilsstaðir
Netfang: skrifstofa@me.is
Sími: 471-2500
Kt. 610676-0579