Mat á námi úr öðrum skólum

Mat á námi

Mat á námi úr öðrum framhaldsskólum
Nemandi sem hefur stundað nám við aðra framhaldsskóla á Íslandi fær nám sitt metið í ME með eftirfarandi hætti:
1. Sé áfangi úr öðrum skóla sambærilegur við áfanga í kjarna, brautarkjarna eða línu í ME, samvæmt mati áfangastjóra, er áfanginn metinn í hans stað. Meðal skilyrða við matið er að
a) áfanginn sé skilgreindur á sama hæfniþrepi
b) efnisatriði áfangans séu að mestu leyti sambærileg.
2. Áfanga sem falla utan námsbrautar nemandans má meta sem valgreinar upp að því marki sem val er skilgreint á námsbrautinni. Valáfangar eru settir á samsvarandi hæfniþrep og í upprunaskóla. Sé áfangi ekki skilgreindur á hæfniþrep metur áfangastjóri þrepið.

Mat á tónlistarnámi
Nám í viðurkenndum tónlistarskólum sem prófað er af prófanefnd tónlistarskóla er metið samkvæmt sérstökum reglum og fellur undir val í námsferli. Nám á grunnstigi er á 1. hæfniþrepi, miðstig fellur undir 2. hæfniþrep og nám á framhaldsstigi telst til 3. hæfniþreps. 

Mat á námi utan framhaldsskóla
Nemandi sem hefur aflað sér þekkingar, leikni og hæfni á námskeiðum utan framhaldsskóla getur sótt um til áfangastjóra að slíkt nám sé metið til eininga. Nemandi leggur fram greinargerð um námið sem nýtist við mat á hvort það skráist sem val í námsferil og á prófskírteini. Almennt fellur slíkt nám á 1. hæfniþrep.

Mat á félagsstörfum nemenda
Fyrir störf að félagsmálum á vegum NME getur nemandi fengið að hámarki 3 einingar á önn. Félagsmálaeiningar eru færðar í námsferil nemanda sem valeiningar og raðast á 1. hæfniþrep. Formaður NME leggur rökstuddar tillögur fram til skólaráðs um úthlutun eininga á fundi í lok vorannar ár hvert. Einingabær störf á vegum NME eru: 
a) Seta í stjórn NME, 0-3 einingar á önn eftir virkni
b) formennska í félögum og klúbbum, 0-1 eining á önn eftir virkni
c) þátttaka í skipulagningu stórra viðburða á vegum NME, 0-2 einingar eftir virkni. 
Skólaráð getur veitt einingar fyrir önnur störf en hér eru talin upp sé lögð fram rökstudd greinargerð þar um á skólaráðsfundi.

Mat á námi við erlenda framhaldsskóla
Nemandi sem stundað hefur nám við erlendan framhaldsskóla getur sótt um að fá það metið til eininga. Nemandi og/eða forráðamaður leggur fram vitnisburð úr skólanum ásamt kennsluskrá eða námskrá með efnislýsingum námsgreina/áfanga. Áfangastjóri leitast við að meta sambærilegt nám út frá gögnunum. Mat á námi í erlendum tungumálum fer fram með stöðuprófum á vegum menntamálaráðuneytis. Menntaskólinn við Hamrahlíð sér um að leggja prófin fyrir og geta nemendur þreytt þau í húsnæði ME.

Hafðu samband

v/Tjarnarbraut
700 Egilsstaðir
Netfang: skrifstofa@me.is
Sími: 471-2500
Kt. 610676-0579