Innra og Ytra mat

Innra mat í Menntaskólanum á Egilsstöðum

Starfshópur um innra mat starfar við skólann. Hlutverk hópsins er að stýra með kerfisbundnum hætti mati á gæðum skólastarfsins, í samræmi við 40. og 41. grein laga um framhaldsskóla nr 92 frá 2008. Samkvæmt lögunum eru markmið matsins að:

  1. veita upplýsingar um skólastarf, árangur þess og þróun til fræðsluyfirvalda, starfsfólks framhaldsskóla, viðtökuskóla, atvinnulífs, foreldra og nemenda,
  2. tryggja að starfsemi skóla sé í samræmi við ákvæði laga, reglugerða og aðalnámskrár framhaldsskóla,
  3. auka gæði náms og skólastarfs og stuðla að umbótum,
  4. tryggja að réttindi nemenda séu virt og að þeir fái þá þjónustu sem þeir eiga rétt á samkvæmt lögum.

Hópurinn hefur verið starfræktur frá 1996. Veturinn 2017-2018 sitja í hópnum Jón Ingi Sigurbjörnsson, Dagur Skírnir Óðinsson, Soffía Ingvarsdóttir, Arnar Sigbjörnsson, Elín Rán Björnsdóttir, Bára Mjöll Jónsdóttir og Viðar Hafsteinsson. Jón Ingi stýrir hópnum. Helstu verkefni verkefnisstjóra innra mats eru þessi

Haustið 2010 var samþykkt nýtt vinnuferli innra mats.

 

Sjálfsmatsskýrslur

Hér að neðan má sjá sjálfsmatsskýrslur síðustu ára:

Ársskýrsla sjálfsmats við ME 2017-2018

Ársskýrsla sjálfsmats við ME 2016-2017

Ársskýrsla sjálfsmats við ME 2015-2016

Ársskýrsla sjálfsmats við ME 2014-2015

Ársskýrsla sjálfsmats við ME 2013-2014

Ársskýrsla sjálfsmats við ME 2012-2013

Ársskýrsla sjálfsmats við ME 2011-2012

Ársskýrsla sjálfsmats við ME 2010-2011

Ársskýrsla sjálfsmats við ME 2009-2010

Ársskýrsla sjálfsmats við ME 2008-2009

Ársskýrsla sjálfsmats  við ME 2007-2008

Ársskýrsla sjálfsmats við ME 2006-2007

Ársskýrlsa sjálfsmats við ME 2005-2006

 

Matsáætlanir og niðurstöður kannana

Matsáætlun 2015-2020

í töflunni má finna tengla á skýrslur um þá matsþætti sem merkt er við. Smellið á krossana til að opna skýrslurnar.

Matsþáttur H-16 V-17 H-17 V-18 H-18 V-19 H-19 V - 20 H-20
Nemendakönnun x 
      x    

Könnun á viðhorfum kennara

   x
  x    x
  x  
Foreldrakönnun  
         x    
Áfangamat s/s   
f/s     f/s      f/s
Ytra mat                  
Fjarnemakönnun     x          
Stafsmannakönnun  (SFR könnun)   X
  X  x      
Útskrifaðir nemendur          x x      

Í töflunum má finna tengla á skýrslur um eftirtalda matsþætti. Smellið á krossana til að opna skýrslurnar.

Matsþáttur Sumar-11 H-11 V-12 H-12 V-13 H-13 V-14 H-14 V-15 H-15 V - 16
Nemendakönnun Nýnemak. x  x           x  

Könnun á viðhorfum kennara

       x   x    x   x
Foreldrakönnun          x            
Áfangamat          x x
  x x x  
Ytra mat                   x
Fjarnemakönnun           x          
Talnaupplýsingar             x        
SFR "stofnun ársins"                 x   x

Hér má sjá sjálfsmatsáætlunina sem var í gildi til haustsins 2011: Sjálfsmatsáætlun

Hér að neðan er yfirlit yfir þær kannanir og möt sem fram fóru frá 2003 til 2011:

   
Önn
  Verkefni
V03
H03
V04
H04
V05
H05
V06
H06
V07
H07
V08
H08
V09
H09
V10
H10
V11
H11
i) Aðgerðaáætlun innra mats endurskoðuð

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

ii) Mat á innra starfi skólans, s.s. yfirstjórn og verkaskiptingu

x

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

iii) Mat á fagmennsku og áherslum kennara

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

iv) Tölfræðileg samantekt um nemendur

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

v) Mat á högum og viðhorfum nemenda (nemendakönnun)

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

x

x )

 

x

 

 

 

vi) Könnun meðal útskrifaðra nemenda

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x x

 

 

 

 

 

x

 

vii) Foreldrakönnun

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

viii) Áfangamat

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

x

 

x

 

ix) Annað

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

x

Auk þess sem fram kemur í töflunni hér að ofan er stjórnendum ætlað að taka starfsmannaviðtöl með reglulegu millibili og safna á grundvelli þeirra gögnum um "hvaða þætti starfsfólk er ánægt með", "hvað mætti bæta" og "leiðir til úrbóta".

Kynningar á niðurstöðum kannana með samanburði við fyrri ár 

Kynning á niðurstöðum kennarakönnunar 2017

Kynning á niðurstöðum viðhorfakönnunar meðal foreldra 2017

Kynning á niðurstöðum nemendakönnunar haustið 2017

Kynning á niðurstöðum fjarnemakönnunar haustið 2017

Kynning á niðurstöðum kennarakönnunar 2018

Kynning á niðurstöðun nemendakönnunar haust 2018

 

 

Ytra mat

Á vormisseri 2008 var gerð úttekt á sjálfsmatsaðferðum Menntaskólans á Egilsstöðum á vegum menntamálaráðuneytis. Samkvæmt þeirri úttekt uppfyllir ME bæði viðmið ráðuneytis um sjálfsmatsaðferðir og um framkvæmd sjálfsmats. Niðurstöður úttektarinnar má sjá í heild sinni hér.

Á vormisseri 2016 var framkvæmt ytra mat á skólanum. Niðurstöður þess ferlis má finna hér

 

 Umbótaáætlanir

Niðurstöður úr könnunum eru rýndar og unnið úr þeim umbótaáætlanir. 

Umbótaáætlun fyrir skólaárið 2018-2019

Umbótaáætlun fyrir skólaárið 2017-2018

Umbótaáætlun fyrir skólaárið 2016-2017

Umbótaáætlun fyrir skólaárið 2015-2016 

Aðgerðaráætlun til að bæta starfsanda og efla kennara í starfi sínu 2013

 

Ársskýrslur ME

Ársskýrsla ME 2016

Ársskýrsla ME 2017

Hafðu samband

v/Tjarnarbraut
700 Egilsstaðir
Netfang: skrifstofa@me.is
Sími: 471-2500
Kt. 610676-0579