Matsáætlanir og niðurstöður kannana

Matsáætlanir og niðurstöður kannana

Matsáætlun 2015-2020

í töflunni má finna tengla á skýrslur um þá matsþætti sem merkt er við. Smellið á krossana til að opna skýrslurnar.

Matsþáttur H-16 V-17 H-17 V-18 H-18 V-19 H-19 V - 20 H-20
Nemendakönnun x 
      x    

Könnun á viðhorfum kennara

   x
  x    x
  x  
Foreldrakönnun  
         x    
Áfangamat s/s   
f/s     f/s      f/s
Ytra mat                  
Fjarnemakönnun     x          
Stafsmannakönnun  (SFR könnun)   X
  X  x   X x      
Útskrifaðir nemendur          x x      

Í töflunum má finna tengla á skýrslur um eftirtalda matsþætti. Smellið á krossana til að opna skýrslurnar.

Matsþáttur Sumar-11 H-11 V-12 H-12 V-13 H-13 V-14 H-14 V-15 H-15 V - 16
Nemendakönnun Nýnemak. x  x           x  

Könnun á viðhorfum kennara

       x   x    x   x
Foreldrakönnun          x            
Áfangamat          x x
  x x x  
Ytra mat                   x
Fjarnemakönnun           x          
Talnaupplýsingar             x        
SFR "stofnun ársins"                 x   x

Hér má sjá sjálfsmatsáætlunina sem var í gildi til haustsins 2011: Sjálfsmatsáætlun

Hér að neðan er yfirlit yfir þær kannanir og möt sem fram fóru frá 2003 til 2011:

   
Önn
  Verkefni
V03
H03
V04
H04
V05
H05
V06
H06
V07
H07
V08
H08
V09
H09
V10
H10
V11
H11
i) Aðgerðaáætlun innra mats endurskoðuð

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

ii) Mat á innra starfi skólans, s.s. yfirstjórn og verkaskiptingu

x

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

iii) Mat á fagmennsku og áherslum kennara

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

iv) Tölfræðileg samantekt um nemendur

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

v) Mat á högum og viðhorfum nemenda (nemendakönnun)

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

x

x )

 

x

 

 

 

vi) Könnun meðal útskrifaðra nemenda

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x x

 

 

 

 

 

x

 

vii) Foreldrakönnun

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

viii) Áfangamat

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

x

 

x

 

ix) Annað

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

x

Auk þess sem fram kemur í töflunni hér að ofan er stjórnendum ætlað að taka starfsmannaviðtöl með reglulegu millibili og safna á grundvelli þeirra gögnum um "hvaða þætti starfsfólk er ánægt með", "hvað mætti bæta" og "leiðir til úrbóta".

 

Kynningar á niðurstöðum kannana með samanburði við fyrri ár 

Kynning á niðurstöðum kennarakönnunar 2017

Kynning á niðurstöðum viðhorfakönnunar meðal foreldra 2017

Kynning á niðurstöðum nemendakönnunar haustið 2017

Kynning á niðurstöðum fjarnemakönnunar haustið 2017

Kynning á niðurstöðum kennarakönnunar 2018

Kynning á niðurstöðun nemendakönnunar haust 2018

Kynning á niðurstöðum kennarakönnunar 2019

Hafðu samband

v/Tjarnarbraut
700 Egilsstaðir
Netfang: skrifstofa@me.is
Sími: 471-2500
Kt. 610676-0579