Saga skólans

Saga skólans

Skólinn var settur í fyrsta sinn 14. október 1979 í húsnæði sem byggt var fyrir heimavist og mötuneyti. Kennt var í bráðabirgðakennslustofum sem flestar voru á neðstu hæð heimavistarálmu og á efri hæð mötuneytisálmu þar sem eldhúsið átti að vera samkvæmt teikningum. Árið 1983 var annar áfangi heimavistarálmu fullbúinn og hægt að taka við 130 nemendum á vist. Í febrúar 1984 var tekinn í notkun fyrri hluti íþróttahúss sem skólinn, þ.e. ríkið, á um þriðjung í og alla tíð síðan hefur íþróttalíf nemenda verið öflugt. Fyrsti áfangi kennsluhúss var tekinn í notkun 1989 og rýmkaðist þá mjög um nemendur og starfsfólk. 1991 flutti mötuneyti skólans á sinn rétta stað í húsinu eftir að innréttað var eldhús og 130 manna borðsalur á svæði sem var upphaflega ætlað fyrir eldhúsið eitt og sér. Annar áfangi kennsluhússins var tekinn í notkun árið 2006 en í honum er, auk hefðbundinna kennslustofa, vel búinn fyrirlestrarsalur. Einnig voru vinnuaðstaða og kaffistofa starfsfólks færðar inn í þennan hluta og er óhætt að segja að aðbúnaður hafi batnað til muna.

Skólinn hefur frá fyrstu tíð starfað eftir áfangakerfi sem er sveigjanlegt og gefur nemendum kost á misjöfnum námshraða. Á vorönn 1983 var brugðið út af hefðbundnum kennsluháttum við skólann og komið á fót svonefndu opnu kerfi sem síðar var kallað stoðkerfi. Nemendum var í sjálfsvald sett hvaða stoðtíma þeir mættu í og hvaða verkefnum þeir sinntu. Kennarar voru til staðar í tilteknum stofum, tilbúnir að veita aðstoð sína. Þannig fól stoðkerfið í sér aukna ábyrgð nemenda á eigin námi. Kerfið var við lýði í skólanum í rúma tvo áratugi en tók nokkrum breytingum í gegnum árin.
Haustið 2011 hóf skólinn að starfa eftir nýrri námskrá og samhliða því var ákveðið að breyta kennsluháttum umtalsvert. Í stað tveggja anna var skólaárinu skipt í fjórar spannir þar sem nemendur einbeita sér að færri námsgreinum í einu og ljúka áföngum á skemmri tíma. Einnig voru teknir upp verkefnatímar í anda stoðkerfisins, þó með mætingaskyldu. Þar vinna nemendur undir verkstjórn kennara en velja sjálfir hvaða námsgrein þeir sinna.

Auk venjubundinnar kennslu hefur mikið verið lagt upp úr kynnisferðum nemenda í tengslum við námið. Einnig hefur skapast hefð fyrir alþjóðasamstarfi og reglulegum nemendaferðum til Trier í Þýskalandi. Á vorönnum eru „opnir dagar“ fastur liður en þá er hefðbundið skólastarf brotið upp og nemendur sinna ýmsum hugðarefnum sínum sem ekki falla innan ramma lögbundinnar námskrár.  

Nemendafélag hefur starfað frá stofnun skólans. Félagið er hagsmunafélag nemenda og stendur fyrir ýmsum viðburðum í skólalífinu. Má þar nefna busavígslu og busaball, árshátíð nemenda, söngkeppni (Barkann), dansleikjahald og heimsóknir ýmissa skemmtikrafta í skólann. Einnig hefur verið farið í heimsóknir í aðra framhaldsskóla. Nemendur skólans hafa tekið þátt í spurningakeppni framhaldsskólanna „Gettu betur”, söngkeppni framhaldsskólanna og Morfís. Íþróttafélag skólans starfar jafnan með miklum þrótti og á þess vegum eru skipulagðir kvöldtímar í íþróttahúsi, þátttaka á framhaldsskólamótum og íþróttaviðburðir í tengslum við skólaheimsóknir. Sýningar leikfélags ME hafa verið árviss viðburður í starfi skólans.

Þróunar- og þroskaferill Menntaskólans á Egilsstöðum er hvergi nærri á enda runninn. Skóli þróast í takt við samfélagið enda meginhlutverk hans að búa nemendur undir líf og starf í þjóðfélaginu og miðla menningararfinum til uppvaxandi kynslóða. ME hefur lagt áherslu á bóknám til stúdentsprófs auk náms í íþróttum og listum. Einnig hefur verið boðið upp á styttri námsbrautir og brautir fyrir fólk sem stundar vinnu með námi. Fjarnám hefur verið sívaxandi þáttur í skólastarfinu og skólinn lagt sig fram um að bjóða upp á öflugt fjarkennsluumhverfi og vandaða kennslu. Af þessu má sjá að þrátt fyrir að skólinn haldi fast í upprunaleg gildi sín sem öflugur menntaskóli er og verður starfsemi hans í sífelldri mótun og þróun.

Hafðu samband

v/Tjarnarbraut
700 Egilsstaðir
Netfang: skrifstofa@me.is
Sími: 471-2500
Kt. 610676-0579